سیاست‌‏های حفظ حریم شخصی

سمریا میداند که برای شما نحوه‌ی اشتراک و استفاده از اطلاعات شخصیتان، حائز اهمیت است؛ و برای این اعتماد و توجه شما احترام قائل است. سمریا تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این سایت دارد. این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی و نحوه‌ی استفاده از این اطلاعات است که ما از کاربران سایت جمع‌آوری می‌کنیم. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن‌ها می‌توان کاربران سمریا را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت ما را دارند، باید مفاد این شرایط را مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله‌ی مطالعه و قبول این شرایط و قوانین و مقررات مربوطه است.

My Cart (5 item)
50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99