روغن خراطین

روغن طبیعی خراطین (فراورده طب سنتی)

40,000تومان

39,000تومان

ویژگی های محصول

نوع محصول :روغن
سایز: 30 میلی لیتر
جنسیت : مصرف عمومی
گروه:حجم دهنده
نوع محفظه
بطری اسپری دار

روغن طبیعی
مسمن اعضا
حجم دهنده موضعی
مناسب برای مصرف موضعی
حاوی خراطین در پایه روغن کنجد
My Cart (5 item)
50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99

50% OFF
Product Title Here
Available in - 500 gm

$450.99 $800.99